Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας σπόρου χλοοτάπητα για συντήρηση του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ΕΑΚ Βόλου, Νεάπολης, Πορταριάς

Βόλος 2/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 16557/ΔΑ 2705

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας σπόρου χλοοτάπητα για συντήρηση του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ΕΑΚ Βόλου, Νεάπολης, Πορταριάς

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας σπόρου χλοοτάπητα για για συντήρηση του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ΕΑΚ Βόλου, Νεάπολης, Πορταριάς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ