Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ταμπλό μπάσκετ εξωτερικού χώρου πλήρης με στεφάνι και αντηρίδες

Βόλος 2/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. 12368/2110

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ταμπλό μπάσκετ εξωτερικού χώρου πλήρης με στεφάνι και αντηρίδες

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας ταμπλό μπάσκετ εξωτερικού χώρου πλήρης με στεφάνι και αντηρίδες για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ