Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για επισκευή στα WC και στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης

Βόλος : 20/6/2017
Αριθμ. Πρωτ. 7547 / 1293

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για επισκευή στα WC και στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει προμήθεια υλικών για επισκευή στα WC και στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ