Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την επισκευή, αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.) στα κολυμβητήρια Ν. Ιωνίας και Βόλου

Βόλος 25/11/2019
Αριθμ. Πρωτ. 15750/ΔΑ 2591

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την επισκευή, αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση (σωλήνων, αντλιών ,φρεατίων, πλακιδίων κ.α.) στα κολυμβητήρια Ν. Ιωνίας και Βόλου
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf. ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ