Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για υδραυλικές εργασίες στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνία Βόλου

Βόλος 3/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.8680/1374

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για υδραυλικές εργασίες στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνία Βόλου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για υδραυλικές εργασίες στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνία Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ