Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας τοποθέτησης προστατευτικών οργάνων εκγύμνασης & ενδυνάμωσης , πάγκων γυμναστικής και μοκέτας στο Αθλητικό κέντρο Β.Παρασκευόπουλος

Βόλος 5/3/2019
Αριθμ. Πρωτ. 3356/ΔΑ 474

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας τοποθέτησης προστατευτικών οργάνων εκγύμνασης & ενδυνάμωσης, πάγκων γυμναστικής και μοκέτας στο Αθλητικό κέντρο Β.Παρασκευόπουλος.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ