Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σιδηρουργικών εργασιών και επισκευών, στο κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας και στο Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο

Βόλος 10/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 17387/ΔΑ 2808

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος σιδηρουργικών εργασίών και επισκευών, στο κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας και στο Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ