Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών απόφραξης σωληνώσεων αποχέτευσης πλυντηρίων αθλητικών ξενώνων της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Βόλος 12/8/2020
Αριθμ. Πρωτ. 12611/ΠΡ 2622

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος υπηρεσιών απόφραξης σωληνώσεων αποχέτευσης πλυντηρίων αθλητικών ξενώνων της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο : α) το τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αθλητισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και β) το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Παρασκευή 14/8/2020 και ώρα 12.00 σε: α)  κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως ή  β) στο email μας : promithies.doepap@gmail.com

Η προσφορά να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Σε περίπτωση που η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται).

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091196 ή 2421091194.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
Πέτρος Κρανιάς

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ