Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών

Η Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών, στο πλαίσιο της υποστήριξης των πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς σχεδιάζει την προβολή και διάθεση εκδόσεων αντίστοιχου περιεχομένου από τα Μουσεία του Δήμου Βόλου, τα οποία διαχειρίζεται.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους φορείς με σχετική εκδοτική δραστηριότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 (τηλ. 2421039644, πληρ. κα Ξανθοπούλου).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ