Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος φορέων

«Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού-Αθλητισμού-Πολιτισμού-Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) προσκαλεί σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 203/2016, μη κερδοσκοπικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία της πόλης και οργανωμένες ομάδες πολιτών να καταθέσουν προτάσεις για την ενδεχομένη δική τους  συμμετοχή στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔHMOY ΒΟΛΟΥ με σκοπό την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας για δημιουργική δράση των συμμετεχόντων, την ανάδειξη του τοπικού δυναμικού και του πολιτισμού της πόλης μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3852/2010, οι Δήμοι ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, ύστερα από απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του Νομικού Προσώπου (απόφαση), μπορούν να συμμετέχουν στην εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραμμάτων ή μέτρων που συμβάλλουν στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Ως «συμμετοχή»     ορίζουμε  κάθε δημιουργική δραστηριότητα, την αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τα καλλιτεχνικά μαθήματα  για κάθε ηλικιακή ομάδα, και κάθε ομαδική δραστηριότητα που ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και τη δημιουργικότητα.

Η παρούσα πρόσκληση  αφορά την ένταξη δραστηριοτήτων, που θα επιλεγούν από τον  ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, σε κάθε τομέα σε ένα ενιαίο λειτουργικό πλαίσιο με βασικό κορμό τις δραστηριότητες  που ήδη αναπτύσσονται από τον  ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ με σκοπό την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας για δημιουργική δράση των συμμετεχόντων, την ανάδειξη του τοπικού δυναμικού.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, στο κτήριο του ¨Μεταξουργείου¨ ( Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη) από τις 12 – 16/9/2016, μαζί με καταστατικό των φορέων.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν στο τηλέφωνο 24210-82870

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ