Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Bόλος: 15/3/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Αριθ.πρωτ: 3015/ΠΡ420

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91194

 

ΘΕΜΑ:  Έρευνα αγοράς για την ανάθεση εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση εργασίας Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2017.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το 2017.
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ.αριθμ. 3/2017 Μελέτη ανάθεσης εργασίας Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας , έως και την Παρασκευή 17/03/2017 και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο Προμηθειών  (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα  τηλέφωνα 24210 91196 και 24210 91194.

Η Προϊσταμένη

της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών

 

Σοφία Αποστολίδου

 

Μελέτη υπ.αριθμ. 3/2017

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ