Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά 2 cd-player

 Βόλος :28/11/13

 Αρ.Πρωτ.:10558

                                                  ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά 2 cdplayerεπαγγελματικών προδιαγραφών για τα μαθήματα χορού στην Δημοτική Σχολή Χορού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Cd player με ηχεία

2

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  02/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η Προϊσταμένη  της   Διεύθυνσης Πολιτισμού   του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

 Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ