Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά 2 τηλεφωνικών συσκευών

 Βόλος 30/7/13

Αρ.Πρωτ.:6145

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά 2 τηλεφωνικών συσκευών για το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

2

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  2/8/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ