Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ανταλλακτικών ειδών των μουσικών οργάνων

Βόλος : 21/07/14

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 6138

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ανταλλακτικών ειδών των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΛΑΜΙ 2.5 ΤΕΝΟΡΟΥ ΣΑΞ.VANDOREN

10

2

ΚΑΛΑΜΙ 2.5 ΤΕΝΟΡΟΥ ΣΑΞ.VANDORENV16

5

3

ΚΑΛΑΜΙ 3.0 BΑΡΥΤΟΝΟ ΣΑΞ.VANDOREN

5

4

ΚΑΛΑΜΙ 2.5 ΑΛΤΟ ΣΑΞ. VANDOREN

10

5

ΚΑΛΑΜΙ 2.5 ΑΛΤΟ ΣΑΞ. VANDORENJAVA

10

6

ΧΟΡΔΕΣ 009-042 ΕΧL120 DADDARIONICKELWOUNDΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

1

7

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VALVEOILYAMAHA (LIGHT)

4

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  23/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ