Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, για αγορά ανταλλακτικών για τα κλιματιστικό μηχάνημα του Θεάτρου της Π. Ηλεκτρικής

Hμ/νία:24/5/13

Αρ.Πρ.4118

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, για αγορά ανταλλακτικών για τα κλιματιστικό μηχάνημα του Θεάτρου της Π. Ηλεκτρικής της Δ/νσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΝΤΟΥΛΑΠΑΑΠΛΗ 50000ΒΤΟINVERTOR(R1F1-50/R1SO-50)

1 ΤΜΧ

2

ΝΤΟΥΛΑΠΑ 50000ΒΤΟ INVERTOR-INVERTER (B1MF1-50/B1MFO-50)

1 ΤΜΧ

3

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ (8Μ.3/4),(8Μ.1/2)

8 KG

4

ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ2,5

10M

5

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 6Χ12

8M

6

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 6Χ99

8M

 

TAINIA ME KOΛΛΑ

4 ΤΜΧ

7

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ

4 ΤΜΧ

8

ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΗ

2 ΤΜΧ

9

ΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΣΤΗ

2 ΤΜΧ

10

ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

30 Μ

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως  και 29/5/13 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπάυσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου).

Για πληροφορίες στο τηλ. 2210-82870.

                                                                              Η Προϊσταμένη

                                                                    της Διεύθυνσης Πολιτισμού

                                                                     του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                    Δραντάκη Χρύσα

 

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ