Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά χρωμάτων και λοιπών υλικών για το Θερινό Θέατρο Βόλου

Βόλος 20/5/13
Αρ.Πρωτ.:3955

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά χρωμάτων και λοιπών υλικών για το Θερινό Θέατρο Βόλου.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πλαστικό μαύρο χρώμα 20
2 Πλαστικό μπλε χρώμα 3
3 Νοβοπανόβιδες 4χ50 πακ. 2
4 Νοβοπανόβιδες 4χ90 πακ. 2
5 Πινέλα 3 η 2
6 Στριφόνια 6χ90 20
7 Βίσματα με ροδέλες 20
8 Διαμαντοτρύπανο Νο 10 1
9 Ρολά πλαστικού Νο 18 2

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 22/5/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)
Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Πολιτισμού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ