Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά χρωμάτων

Βόλος 12/11/13

Αρ.Πρωτ.:9761

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά χρωμάτων για το βάψιμο του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ιωνίας.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 15LT

2

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  15/11/13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η Προϊσταμένη της   Διεύθυνσης Πολιτισμού  του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ