Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά χρώματος για το βάψιμο του Αχιλλείου.

Βόλος :8/11/13

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 9673

                                                  ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά χρώματος για το βάψιμο του  Αχιλλείου.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΣΠΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

15KG

2

ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

½  KG

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  11/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ