Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά φωτός αναλογίου για το Δημοτικό Ωδείο

                                                                                            Βόλος 20/5/13

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 3954

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά φωτός αναλογίου για το Δημοτικό Ωδείο της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Φως Αναλογίου με διπλό βραχίονα

4

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 22/5/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ