Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για την Π. Ηλεκτρική και το Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας

Βόλος 20/5/13
Αρ.Πρωτ.: 3953

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για την Π. Ηλεκτρική και το Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΤΗ 8
2 ΜΠΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ ΚΥΡΤΗ 8
3 ΛΑΜΠΑ Ε 27 40W 8
4 ΦΑΚΟΣ VELAMP 2
5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR20 4
6 ΦΩΤ. ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 8 W 14
7 ΦΩΤ. ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ GR21 2
8 ΛΑΜΠΑ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ 40 W 70
9 ΚΛΕΜΕΝΣ 2,3 1

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 22/5/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)
Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Πολιτισμού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δραντάκη Χρύσα

 

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ