Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για το Αχίλλειον.

Βόλος :8/11/13

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 9672

                                                  ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για το Αχίλλειον.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 40W

30

2

TL-D SUPER 80 18W/830

22

3

HALOGEN 230V DAR 30S

6

4

STARTER

16

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  11/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ