Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

Βόλος :15/10/13

 Αρ.Πρωτ.:8611

                                                  ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για το Θέατρο της Π. Ηλεκτρικής.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

GR 40 ΦΩΤIΣΤΙΚΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 8W 40 min.

14

2

GR 21 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧOMENHΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  17/10/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ