Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά καλωδίων

 Βόλος 12/11/13

Αρ.Πρωτ.:9759

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά καλωδίων για το Δημοτικό Ωδείο Βόλου.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΒΥΣΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ACNAC3FCANEUTRIΚ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

9

2

ΒΥΣΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ACNAC3FCΒ NEUTRIΚ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

9

3

ΒΥΣΜΑ  ΧLRΑΡΣΕΝΙΚΟ NC3ΜΧ NEUTRICΚ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

3

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  15/11/13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

 Η Προϊσταμένη της   Διεύθυνσης Πολιτισμού  του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ