Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά μηχ/κου χαρτιού

Βόλος : 07/03/14

Αρ.Πρωτ.: 2048

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά μηχ/κου χαρτιού για το Τμήμα Μουσικής της Δ/νσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μηχανογραφικό  Χαρτί Α4 διατρημένο και τριπλότυπο

              5000 φύλλα

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  10/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

  Η Προϊσταμένη της   Διεύθυνσης Πολιτισμού   του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

  Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ