Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά μηχ/κου χαρτιού

                                                                                            Βόλος : 23/01/14

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 523

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά μηχ/κου χαρτιού για το Τμήμα Μουσικής της Δ/νσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μηχανογραφικό  Χαρτί Α4

              5000

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  27/01/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ