Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά μηχ/κου τριπλότυπου χαρτιού

Βόλος : 10/03/14

 Αρ.Πρωτ.: 2118

                 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (ορθή επανάληψη της υπ’αρ. 2048- 07/03/14)

                                                                                             

 Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά μηχ/κου τριπλότυπου  χαρτιού για το Τμήμα Μουσικής της Δ/νσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μηχανογραφικό  Χαρτί  διατρημένο και τριπλότυπο (15,3χ24 πόντους)

              5000 φύλλα

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  12/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ