Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης για το φορτηγό της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

                                                                                            Βόλος  5/06/13

                                                                                            Αρ.Πρωτ.:4449

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης για το φορτηγό  της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 KG

2

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  06/6/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ