Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ταμπελών για το Δίαυλο

Βόλος :5/12/13

Αρ.Πρωτ.: 10852

                                                  ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά ταμπελών για το Δίαυλο.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  10 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 20 ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ

10 ΜΕΤΡΑ

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  09/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η Προϊσταμένη  της   Διεύθυνσης Πολιτισμού  του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

 Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ