Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά υλικών για την κατασκευή γυψοσανίδας

Βόλος 14/10/13

Αρ.Πρωτ.:8590

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά υλικών για την κατασκευή γυψοσανίδας του Διαύλου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 1.20Χ3μΧ12,5 χιλ.

2

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

3

ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΟΦΗΣ

4

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

5

ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  16/10/13 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ