Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για απεντόμωση στη Δημοτική Σχολή Χορού και στο Θέατρο της Π.Ηλεκτρικής

 Βόλος :03/12/13

 Αρ.Πρωτ.: 10714

                                                  ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για απεντόμωση στη Δημοτική Σχολή Χορού και στο Θέατρο της Π.Ηλεκτρικής .

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  05/12/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ