Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ασφάλιση του οχήματος

Βόλος : 20/ 3 /17

Αρ.Πρωτ.:3242/ΔΠ555

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ασφάλιση του οχήματος ΒΟΝ2972 της Δ/νσης Πολιτισμού από 30/5/17 – 30/5/18

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ Η ΕΚΡΗΞΗ
ΕΠΕΚ.Α.Ε. ΦΥΛ.Χ. ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 400 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως  την Tετάρτη 22/3/17 και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου) .Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία (Διεύθυνση,Πόλη,οδός,τηλ.Επικοινωνίας, ΑΦΜ,Δ.Ο.Υ, Τ.Κ).

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870

 

 

O Προϊστάμενος

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

& Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

 

Κασσίδης Χρήστος

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ