Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτυπώσεις

Bόλος  28.2.2014

Αριθμ. πρωτ.: 1882/44

                                                                    

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για εκτυπώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι οΔημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλουπρόκειται να προβεί σε εκτυπώσεις για τις ανάγκες των Μουσείων.

  1. A.

1. 70×100εκ. (τεμάχια 3)

2. 70×150εκ. (τεμάχια 2)

3. 50×70εκ (τεμάχιο 1)

4. 50×35εκ (τεμάχιο 1)

B. Μουσαμάς

1. 140×200εκ. (τεμάχιο 1)

2. 70×100εκ. (τεμάχια 2)

3. 100×200εκ. (τεμάχια 2)

Γ. σημαία (μουσαμάς) 150Χ50εκ με μεταλλικό ιστό 2μ. (τεμάχιο 1)

Σημείωση: η προσφορά να δοθεί για το καθένα ξεχωριστά (με ΦΠΑ) και να υπολογιστεί το συνολικό ποσό.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως 4/3/2014 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών (Μικρασιατών 81, κτήριο Σπίρερ). Τηλ. επικοινωνίας:  2421039644, Γεωργία Ξανθοπούλου.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ