Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτύπωση αφισετών για το Αφιέρωμα στον Χαράκτη Τάσσο .

                                                                                                                           Βόλος : 11/03/14

                                                                                                                            Αρ.Πρωτ.:2177

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

           Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτύπωση  αφισετών για το Αφιέρωμα στον Χαράκτη Τάσσο .

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αφισέτες μεγέθους Α3 τετραχρωμία σε χαρτί 100 γρ. για το Αφιέρωμα στον Χαράκτη Τάσσο [29/3-30/4/14.

500 κομμάτια

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 13/03/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                      

                                                                                               του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                               Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ