Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ελαιοχρωματισμό κτηριακού συγκροτήματος Μεταξουργείου

Βόλος 24/10/2013

Αρ. Πρωτ. 9000/145

Πρόσκληση κατάθεσης  προσφορών για ελαιοχρωματισμό κτηριακού συγκροτήματος Μεταξουργείου

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε ελαιοχρωματισμό κτηριακού συγκροτήματος Μεταξουργείου: των τριών κτηρίων της διοίκησης και του Μουσείου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο.

Συγκεκριμένα:

Α. Κτήρια διοίκησης

 1. Εξωτερικά (ακρυλικά)  1.250 τ.μ.
 2. Εσωτερικά (πλαστικά) 1.110 τ.μ.
 3. Ξύλινα παράθυρα (τεμ 56) 218 τ.μ.
 4. Ξύλινες πόρτες (τεμ. 9) 50 τ.μ.

Β. Κτήριο Μουσείου

 1. Εξωτερικά (ακρυλικά)  180 τ.μ.
 2. Εσωτερικά (πλαστικά) 252 τ.μ.
 3. Σιδερένια παράθυρα (τεμ. 11) 24 τ.μ.
 4. Σιδερένιες πόρτες (τεμ. 5) 16 τ.μ.

Γ. Διάφορα

1. Υδρορροές (συνολικά) 230 μ.

2. Κάγκελα πλατείας 72 μ.

Σημειώσεις:

 1. Η προσφορά να δοθεί ανά τιμή μονάδας δηλ. ανά τετραγωνικό ή τρέχον μέτρο αντίστοιχα.
 2. Η τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ
 3. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπολογισμό -κατ’ εκτίμηση- όλων των υλικών που θα απαιτηθούν.
 4. Ο υπολογισμός των μέτρων έγινε με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια και επί τόπου επιμέτρηση
 5. Για τις πόρτες και τα παράθυρα έχει υπολογιστεί η μία (1) πλευρά
 6. Λόγω της ιδιομορφίας του κτηρίου από τις επιφάνειες των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων έχουν αφαιρεθεί τα μέτρα παραθύρων και θυρών.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν και οι ίδιοι τις επιφάνειες.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την Δευτέρα 4/11 και ώρα 12:00, στο Τμήμα Προμηθειών, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου )., οδός Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη {Κτίριο Μεταξουργείου}. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421091047

Η Διευθύντρια

Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ