Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για ελαιοχρωματισμό του Μουσείου Πόλης

Βόλος 10/10/2014

Αρ. Πρωτ. 8083/186

Πρόσκληση κατάθεσης  προσφορών για ελαιοχρωματισμό του Μουσείου Πόλης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε ελαιοχρωματισμό τμήματος του Μουσείου Πόλης (Φερών 17) καθώς και επίστρωση με ειδικό προστατευτικό από γκράφιτι.

Συγκεκριμένα:

Α. Ελαιοχρωματισμός

  1. Νότια όψη  200 τ.μ. (περίπου)
  2. Ανατολική όψη  50 τ.μ. (περίπου)

Α1. Υλικά ελαιοχρωματισμού

1. Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου (απαλό κίτρινο)

2. Αστάρι

Β.  Προστασία από γκράφιτι

1.      Νότια όψη  100 τ.μ. (περίπου)

2.      Ανατολική όψη  80 τ.μ. (περίπου)

Β1. Υλικά προστασίας από γκράφιτι

1. Μόνιμο προστατευτικό για γκράφιτι

Κατεβάστε το έντυπο προσφοράς

Σημειώσεις:

  1. Προσφορές θα γίνουν δεκτές στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται
  2. Η προσφορά να δοθεί ανά τιμή μονάδας δηλ. ανά τετραγωνικό. Υπολογίζονται δύο στρώσεις ελαιοχρωματισμού και αστάρωμα και μία στρώση προστατευτικού γκράφιτι
  3. Η τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ
  4. Οι εισφορές του ΙΚΑ επιβαρύνουν τον ανάδοχο
  5. Τα υλικά επιβαρύνουν τον ανάδοχο
  6. Ο υπολογισμός των μέτρων έγινε με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια
  7. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν και οι ίδιοι τις επιφάνειες.
  8. Στην προσφορά να αναγράφεται η επωνυμία των υλικών τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιημένα

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 16/10/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ