Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για επισκευή του φορτηγού της Διεύθυνσης Πολιτισμού

                                                                                            Βόλος 29/5/13

                                                                                            Αρ.Πρωτ.:4230

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εξαγωγή-επισκευή υδραυλικού ατέρμονα και τοποθέτηση-αντικατάσταση υδραυλικών λαδιών και φίλτρο τιμονιού, για το φορτηγό της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ε. τύπου Μercedes 1424L, με αρ.κυκλ. ΒΟΙ7030 και αρ.πλαισίου WDB 6514461K211170.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 30/5/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ