Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εργασίες επισκευών και χρωματισμών

 

 

Βόλος :11/5/16

Αρ.Πρωτ.:5524/ΔΠ515

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εργασίες επισκευών και χρωματισμών στο ισόγειο κτιρίου της Δ/νσης Πολιτισμού  στην οδό Μεταμορφώσεως  5.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 220 τμ
4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ 60 τμ

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 13/5/16 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

 

 

Ο Προϊσταμένος

του Τμήματος Δοικητικής & Οικονομικής

Υποστήριξης & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

 

Χρήστος Κασσίδης

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ