Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κάλυψη ασφάλισης για μεταφορά έργων και κατά την έκθεση Ελλήνων Χαρακτών.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

           Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κάλυψη ασφάλισης για μεταφορά έργων και κατά την έκθεση Ελλήνων Χαρακτών.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κάλυψη ασφάλισης για μεταφορά 32 έργων Ελλήνων Χαρακτών ,  από Αθήνα –Βόλο και με επιστροφή και κατά την έκθεσή τους για το διάστημα 26/3-30/4/2014.

1

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 18/03/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                      

                                                                                               του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                               Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ