Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κάλυψη ασφάλισης

Βόλος : 10/03/14

 Αρ.Πρωτ.: 2131

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

            Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κάλυψη ασφάλισης για μεταφορά 5 έργων [σχέδια] του Χαράκτη Τάσσου.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κάλυψη ασφάλισης για μεταφορά 5 έργων [σχέδια] του Χαράκτη Τάσσου,

διαστ. 40 Χ 50 εκ.[ Μ.Ο.] , χωρίς κορνίζα,  κατά τη μεταφορά τους από Βόλο-Αθήνα και επιστροφή και κατά την έκθεσή τους [κορνιζομένα] για το διάστημα 20/3-30/4/2014.

1

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  12/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ