Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κατασκευή –αγορά παραδοσιακών στολών

                                                                                            Βόλος : 15/04/14

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 3352

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κατασκευή –αγορά παραδοσιακών στολών , στα πλαίσια του έργου « στου Βόλου τα χωριά με το Θεόφιλο -αξιοποιώντας την τοπική μας Κληρονομιά από το πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)2007-2013»

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κατασκευή κουστουμιών θιάσου των Μάηδων της Μακρινίτσας.

19

(οι 9 από αυτές θα φέρουν κεντημένα στοιχεία στα γιλέκα, πιστά αντίγραφα των αυθεντικών).

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και   24/ 4 /14 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                Η Προϊσταμένη

                                                                                               της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                      

                                                                                              του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                               Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ