Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κατασκευή κορνιζών για το Αφιέρωμα στον Χαράκτη Τάσσο .

Βόλος : 11/03/14

Αρ.Πρωτ.: 2183

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

           Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κατασκευή κορνιζών για το Αφιέρωμα στον Χαράκτη Τάσσο .

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κατασκευή κορνιζών με τζάμι και πασπαρτού για 8 χαρακτικά έργα, διαστ. 40χ50 για την έκθεση «Αφιέρωμα στον Χαράκτη Τάσσο [29/3-30/4/14.

Κατασκευή 8 έργων

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 13/03/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                      

                                                                                               του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                               Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ