Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για κουρτίνες σκίασης

Bόλος  14.11.2013

Αριθμ. πρωτ.: 9859/175

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για κουρτίνες σκίασης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια κουρτινών σκίασης για βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας.

Προμήθεια για κουρτίνες σκίασης βαρέως τύπου με Μηχανισμό ρόλερ με τις παρακάτω προδιαγραφές:

– 3 τεμάχια, διαστάσεων συνολικά 5 τμ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 18/11/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ