Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια (1) ενός πολύμπριζου (5 μέτρων)

Βόλος  22 Οκτωβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.:8829

 

 

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια (1) ενός πολύμπριζου (5 μέτρων)

 

 

        Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού,  Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) πολύμπριζου (5 μέτρων), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών  του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

        Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την 25/10/2013 και ώρα 12.ΟΟ π.μ στα γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο κτήριο Μεταξουργείο, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη τηλ. επικοινωνίας 2421091125, 2421091191 (Ευαγγελία Τζανέρη).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ