Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια εκτυπωτών για τη Διοίκηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

                                                                                            Βόλος 5/06/13

                                                                                            Αρ.Πρωτ.:4460

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια εκτυπωτών για  τη Διοίκηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LAZER

2 ΤΜΧ

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  07/6/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ