Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για το Δημοτικό Ωδείο

    Βόλος 1/10/13

 Αρ.Πρωτ.:8075

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για το Δημοτικό Ωδείο Βόλου της Διεύθυνσης  Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΜΠΑ HALOGENA 28W/E14

300

2

ΛΑΜΠΑ ΔΙΑΦ. HALOGENA 220/40W/E27

10

3

ΒΑΣΗ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑ ΥΑΛΙΝΗΣ

1

4

ΛΑΜΠΑ 400W 12cm

10

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  04/10/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                                                της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                                Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ