Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος Laminate

Bόλος  26.9.2013

Αριθμ. πρωτ.: 7950/118

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος Laminate

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση πατώματος Laminateγια το κτήριο της βιβλιοθήκης Νέας Ιωνίας.

Προμήθεια πατώματος Laminateμε τις παρακάτω προδιαγραφές.

– Διαστάσεις: περίπου 35 τ.μ.

– Πάχος: 7,00 mm

Ο προμηθευτής οφείλει να αναλάβει και την τοποθέτηση

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 30/9/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ