Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια μιας (1) οθόνης Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Bόλος:    11/3/2014

Αριθ.πρωτ:  2204/ΠΡ557

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια μιας (1) οθόνης  Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μιας (1) οθόνης Ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών  του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Προμήθεια  μιας (1) οθόνης  Ηλεκτρονικού υπολογιστή σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές

1 οθόνη 20’’

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την Παρασκευή 14/3/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Τμήματος προμηθειών, στο κτίριο Μεταξουργείο, Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας 24210 91196                            ( Ιωάννα Χατζηπολυχρόνη)

Η Διευθύντρια

 

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ