Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια ραφιών

Bόλος  6.10.2014
Αριθμ. πρωτ.: 8086/189

                                                                             

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια ραφιών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες του αρχειοστασίου της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) πλαισίων 60Χ200 γαλβανιζε, για τη στηριξη ραφιών τύπου MIDI RACK.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 9/10/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Ευγένιος Παπαδόπουλος).

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ