Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια συσκευών ήχου

        Bόλος  25.10.2013

Αριθμ. πρωτ.: 9138/149

                                                                     

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια συσκευών ήχου

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια συσκευών ήχου για το «Μουσείο Θυσίας» Δράκειας.

Προδιαγραφές

Mp3 players: Χωρητικότητα 4 GB, σύνδεση καλωδίου 3,5 mm, μπαταρίες ΑΑ, (τεμάχια 5)

Ακουστικά μεγάλου τύπου (headphones): Μήκος Καλωδίου: 3 m,  Σύνδεση: 3.5 mm, Ευαισθησία: 105 Db περίπου. Tεμάχια 5

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως Πέμπτη 31/10/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ