Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για σχεδιασμό & παραγωγή υλικού δημοσιοποίησης και προβολής

                                                                                            Βόλος : 15/04/14

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 3345

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για σχεδιασμό & παραγωγή υλικού δημοσιοποίησης και προβολής ,στα πλαίσια του έργου « στου Βόλου τα χωριά με το Θεόφιλο -αξιοποιώντας την τοπική μας Κληρονομιά από το πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)2007-2013»

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

αφίσα διαστ 100Χ70, τετραχρωμία σε χαρτί 115 γρ

500 κομμάτια

2

Αφισσέτα διαστ. Α3 , τετραχρωμία σε χαρτί 115 γρ

1500 κομμάτια

3

Τρίπτυχο , διαστ Α3 ανοιχτό με 2 πικμάσεις, τετραχρωμία σε χαρτί 150 γρ.

2500 κομμάτια

4

Κατάλογος με καρφίτσα Α4 τετραχρωμία σε χαρτί 100 γρ. 36 σελίδων, με εξώφυλλο 250 γρ

1000 κομμάτια

5

Αναπαραγωγή φωτογραφιών μεγέθους Α3 έγχρωμες τυπωμένες σε χαρτί 200 γρ. με πλαστικοποίηση

200 κομμάτια

6

Σχεδιασμός όλων των ανωτέρω (παροχή υπηρ.)

1

                                                           

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 24/ 4 /14 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                Η Προϊσταμένη

                                                                                               της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                      

                                                                                                του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                               Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ